Menu
Karrier

Adatkezelési Tájékoztató

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Lufthansa Systems Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1E, cégjegyzékszám: 01-09-463417) (továbbiakban: LSYH) ismertesse jelentkezőivel az álláspályázatok elbírálása kapcsán kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

LSYH adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelése tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36 (1) 882-4900, e-mail: recruitment.budapest@lhsystems.com

Adatkezelőként adatkezelési folyamataink során betartjuk a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlatunk kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartjuk a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a karrier portál működtetése a meghirdetett állásokra való jelentkezés és az egyes jelentkezések elbírálási lépéseinek nyomon követése, álláspályázat elbírálása, munkaviszony létesítése kapcsán, valamint a pályázók értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek az Adatkezelő megítélése szerint  képzettségüknek vagy szakmai tapasztalatuknak megfelelhetnek.

A kezelt adatok köre

Adatkezelőként nyilvántartjuk pályázóink nevét, születési nevét, regisztrációkor megadott e-mail címét, jelszavát, a regisztráció időpontját, telefonszámát, önéletrajzát és egyéb, az álláspályázatkor megadott adatait (a továbbiakban együttesen: Adatok).

Amennyiben a pályázó nem adja meg ezeket az adatait vagy kezelésükhöz nem járul hozzá, akkor állásportálunkat nem tudja használni, álláspályázatokon nem tud részt venni. A regisztráció törlése azonos következményekkel jár.

Az adatok forrása

A fent megjelölt Adatok az Adatkezelőhöz a https://job.lhsystems.hu/nyitooldal weboldalon keresztüli regisztráció során, egyéb elektronikus csatornán (email), valamint Adatkezelő dolgozójának ajánlása révén juthatnak el.

Az adatokhoz hozzáférés, tárolás

Az Adatokat a portálon megjelölt Recruitment csapat tagjain kívül kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai ismerhetik meg és használhatják fel, akik az érintett álláspályázat elbírálásában illetékesek. Adatkezelő az Adatokat alvállalkozója, a nexum Magyarország Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 15) által biztosított elektronikus rendszerben tárolja, Magyarországon.

Az adatkezelés tartama

Az adatkezelés a regisztrációval veszi kezdetét és általános, konkrét állás megjelölése nélkül történő regisztráció esetén az utolsó belépéstől számított egy év végéig, adott állásra jelentkezés esetén az állás betöltését, a keresés bármilyen okból történő megszűnését vagy eredménytelen lezárását követő 5. év végéig tart. Pályázóinkat tájékoztatjuk arról, ha a kiválasztási folyamat során nem az általuk eredetileg megpályázott, hanem más állás tekintetében bíráljuk el a jelentkezést. Amennyiben Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy a jövőben további álláslehetőségeket szeretne eljuttatni a regisztrált pályázó számára, akkor az adatkezelés tartamának lejárata előtt megkeresi az érintett, annak további 1 évvel való meghosszabbítása érdekében. Az adatkezelés meghosszabbítása a pályázó hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés tartama alatt a regisztráció során megadott e-mail címen értesíthetjük pályázóinkat olyan állásajánlatokról amely képzettségüknek vagy szakmai tapasztalataiknak megfelelhetnek.

 

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő adatkezelése a pályázó hozzájárulásán alapul, amennyiben https://job.lhsystems.hu/nyitooldal weboldalon keresztül regisztrált és megadta hozzájárulását, valamint ha saját kezdeményezése eredményeként jutott el az Adatkezelőhöz a pályázó adata.

Az adatok továbbítása

Egyes pozíciók betöltése során az álláspályázó kontakt adatait Adatkezelő átadhatja szakértő (adatfeldolgozó) cég számára, annak érdekében, hogy a kiválasztás egyes munkafázisait elvégezze. A pályázó hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a szakértő cégtől a vonatkozó személyes adatokat megkapjuk. Az adatfeldolgozó a hozzá került, valamint a tevékenysége során keletkezett adatokat kizárólag az pályázó elbírálása céljából használhatja. A szakértő partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.

Pályázóinkat megillető jogok

Ezúton tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy jogszabály alapján a recruitment.budapest@lhsystems.com email-címen érvényesíthetik az őket megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között -:

a) hozzáférést kérhetnek az általunk kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)

b) tájékoztatást kérhetnek az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)

c) bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat; (7. cikk (3))

c) kérhetik a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)

d) kérhetik személyes adataik indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk)

e) kérhetik az adatok használatának korlátozását (18. cikk)

f), kérhetik azt, hogy a rájuk vonatkozó, általuk megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

g) tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhetnek (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén pályázóinknak lehetőségük van továbbá az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint a pályázó tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, kéréseket a recruitment.budapest@lhsystems.com e-mail címen várjuk. 

Pályázóink megkeresésére, tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az általuk megadott elérhetőségen válaszolunk.

Ismerd meg cégünket
A Lufthansa Systems Hungária Kft. 1995-ben alakult a Lufthansa Systems első nemzetközi leányvállalataként. Budapesti és szegedi irodáinkban jelenleg több, mint 750 magasan képzett munkatársunk dolgozik. Fő profilunk a légiipari alkalmazások fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése, de más iparágakban tevékenykedő ügyfeleknek is nyújtunk informatikai megoldásokat.
Látogasd meg honlapunkat

Csatlakozz hozzánk!

A Lufthansa Systems pozícióira való jelentkezéshez regisztráció szükséges. Ha nincs épp az elképzeléseidnek, tudásodnak megfelelő lehetőségünk, akkor is érdemes regisztrálnod, hogy később felvehessük veled a kapcsolatot!

Kérdésed van?

Tudj meg többet a jelentkezési folyamatról!